Da li je žičara Kotor – Lovćen otvorena silom na sramotu da bi poslužila promociji Abazovića

MEPG nema jasan odgovor na pitanje M portala da li je žičara dobila neophodnu upotrebnu dozvolu, odnosno konačni izvještaj nadzornog organa

Piše: Ivanka Fatić Rastoder

Da li nedavno otvorena žičara Kotor – Lovćen ima upotrebnu dozvolu i dalje je misterija i tajna, jer na konkretno i precizno pitanje M portala Ministarstvu ekologije prostornog planiranja i urbanizma, dobili smo gomilu stručnih iraza iz kojih čak ni naš stručni sagovornik nije uspio da dešifruje da li upotrebna dozvola ili konačni izvještaj nadzornog organa postoji ili ne.

Nakon što smo neposredno poslije puštanja žičare u rad uputili pitanja na mejl MEPG koji je bio dostupan na njihovom sajtu, poduže smo čekali na odgovor. Ispostavilo se da je riječ o ranije hakovanoj mejl adresi, pa smo naknadno upućeni da pitanja pošaljemo na drugu mejl adresu i odgovori su tek nakon toga stigli.

No ono što smo dobili nije zadovoljilo naše interesovanje. Naime, kompletan odgovor odnosi se na prijavu građenja, a ne na ono za šta smo se mi interesovali – upotrebnu dozvolu, ili konačni izvještaj nadzornog organa, koji garantuje da je sve izvedeno u skladu sa revidovanim glavnim projektom i da je objekat podoban za upotrebu.

Odgovor MEPG zapravo dodatno nam je potkrijepio sumnje vezano za postojanje upotrebne dozvole.

Naime, M portal iz nezvaničnih izvora saznaje da upotrebne dozvole, odnosno konačnog izvještaja nadzornog organa nema, bez obzira što je žičara prije ravno mjesec dana počela sa komercijalnim radom.

Sve ovo navodi na zaključak da se preskakanje procedura i kršenje zakona države Crne Gore iz oblasti prostornog planiranja i urbanizma zarad političkog marketinga i lične promocije premijera u tehničkom mandatu Dritana Abazovića, može obiti o glavu korisnicima tog objekta, jer sturka predviđa da se za svaki objekat mora izdati upotrebna dozvola, ili konačni izvještaj nadzornog organa.

Izbjegavajući da nam odgovore na krucijalno pitanje, kojim bi potvrdili da je žičara u potpunosti spremna za upotrebu, u odgovoru se pojašnjava o kakvom je projektu riječ te koje dozvole treba da ima kako bi mogao biti pušten u rad.

„S obzirom da se ne radi o složenom inženjerskom projektu, za ovaj tip objekta se ne izdaje upotrebna dozvola, već konačan izvještaj o stručnom nadzoru“, stoji u odgovoru MEPG.

Međutim ovdje se ne navodi ono što je najvažnije, da li je za žičaru Kotor – Lovćen izdat takav dokument, ostavljajući nas u nedoumici da li je žičara uopšte smjela da bude puštena u rad.

Iz MEPG su se dalje raspisali o prijavi građenja, što ne mora biti nezanimljivo.

„Ministarstvu ekologije, prostornog planiranja i urbanizma, odnosno Direktoratu za inspekcijski nadzor, od strane investitora d.o.o. ”Žičara Kotor Lovćen”- Podgorica, podnijeta je prijava građenja, broj: 12-745/2 – 4927/1 dana 28. 06. 2022. godine, sa dokumentacijom koja je propisana odredbom člana 91 Zakona o planiranja prostora i izgradnji objekata“, piše u odgovoru MEPG.

Nijesu bili lijeni ni da navedu sve drugo samo ne ono što smo ih pitali. Tako su naširoko objasnili sve o kontroli prijave građenja, ali i dalje bez ikakvih nagovještaja o dokumentu koji bi potvrdio da je objekat podoban za upotrebu.

„Postupajući inspektor je izvršio kontrolu predmetne prijave građenja, u skladu sa članom 200 stav 1 tč.1, 2, 3a, 4, 5, 11 i 13 i stavom 2 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata, i utvrdio da subjekat nadzora posjeduje svu dokumentaciju propisanu članom 91 Zakona, kao i da je revidovani glavni projekat izrađen i revidovan u skladu sa zakonskim propisima“, navodi se u odgovoru.

U nastavku slijedi i pojašnjenje o prijavi i dozvoli za građenje, odnosno o onome o čemu MPEG želi da nam da podatke.

„Napominjemo da u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima, odnosno gore navedenim Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata, urbanističko – građevinski inspektor ne ”odobrava” prijavu građenja, odnosno ne izdaje dozvolu za građenje, već to radi revident koji vrši reviziju glavnog projekta, davanjem saglasnosti u formi elektronski propisanog obrasca 6, dok urbanističko – građevinski inspektor kontroliše prijavu građenja i eventualno konstatuje nedostatke u istoj, odnosno preduzima upravne mjere u slučaju da se nedostaci ne otklone ili ukoliko iste nije moguće otkloniti“, stoji u odgovoru MEPG.

Na kraju nas obavještavaju i da je ovo ministarstvo proslijedilo predmetnu prijavu građenja i elektro-energetskoj inspekciji radi upoznavanja i postupanja po istoj u okviru njihove nadležnosti. S tim u vezi, elektro-energetski inspektor je dostavio izvještaj Ministarstvu da je izvršena kontrola objekta.

Ni riječi o dokumentu bez kojeg objekat nije smio biti pušten u rad. Sve u svemu sa dozvolom ili bez nje, tek žičara fercera na vrlo zahtjevnom potezu.

Premijer u tehničkom mandatu Dritan Abazović se ranije pohvalio da je žičara kruna rada 43. Vlade, ali još ne znamo da li ta „kruna“ regularno radi ili je otvorena silom na sramotu.

Mportal

Please follow and like us:
Pin Share

Related posts

Leave a Comment