Herceg Novi osnovao Komisiju za rješavanje problema i statusa trajektne linije Kamenari-Lepetane

Opština Herceg Novi naimenovala je Komisiju za rješavanje problema i statusa trajektne linije Kamenari-Lepetane, sa ciljem definisanja i zastupanja građanki i građana Herceg Novog u ovom pitanju od opšteg interesa, a posebno imajući u vidu da novska lokalna uprava nije uključena u trenutne aktivnosti Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom u vezi sa rješavanjem novonastale situacije, saopšteno je iz Opštine. 

Predsjednik Komisije je potpredsjednik Opštine Herceg Novi, Mirko Mustur, a članovi su: menadžer Opštine, Dušan Vukić, sekretar Skupštine opštine, Dejan Radonić, direktor Agencije za upravljanje gradskom lukom, Božo Ukropina i direktor preduzeća „Vodovod i kanalizacija Herceg Novi“, Boro Lučić.

Kako se navodi, Komisija, koju je naimenovao predsjednik Opštine Herceg Novi Stevan Katić, aktivno će predlagati optimalna rješenja u svim segmentima procesa preuzimanja trajektnog prevoza od strane države Crne Gore, a naročito uzimajući u obzir benefite za građane Boke kotorske.

Dodaju da je, nakon do sada održanih sastanaka, a polazeći od istorijske činjenice da je preduzeće na pomenutoj trajektnoj liniji decenijama bilo u vlasništvu Opštine Herceg Novi, Komisija donijela sledeće zaključke:

– Podržavamo odluku Vlade Crne Gore da prekine nezakonito poslovanje privatne kompanije koja je radila na štetu građana naše opštine i cijele države, a u korist privilegovanih pojedinaca, te da koncesija za trajektni prevoz na liniji Kamenari-Lepetane bude opšte dobro.

– Opština Herceg Novi očekuje da koncesija za obavljanje trajektnog prevoza na liniji Kamenari-Lepetane bude dodijeljena budućem javnom preduzeću čija će osnovna djelatnost biti pružanje usluga vodenog saobraćaja na ovoj liniji, a čije sjedište će biti na teritoriji opštine Herceg Novi.

– Polazeći od činjenice da prevoz putnika trajektom predstavlja saobraćajno pitanje od najveće važnosti za Herceg Novi, koje je ranije bilo u nadležnosti grada, očekujemo da Opština Herceg Novi bude zastupljena u upravljačkoj i vlasničkoj strukturi budućeg javnog preduzeća kome će biti dodijeljena koncesija, a čime bi bila ispravljena nepravda koja je našem gradu učinjena privatizacijom ovog preduzeća.

– Trajektna linija Kamenari-Lepetane je trenutno rješenje za saobraćajno povezivanje ovog dijela države, a građani Herceg Novog očekuju da problem bude trajno riješen izgradnjom mosta ili podvodnog tunela koji će spojiti dvije obale Bokokotorskog zaliva.

– Tražimo održavanje hitnog sastanka kojem će prisustvovati predstavnici opština Tivat i Herceg Novi i Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom, a čiji će cilj biti pokretanje dijaloga i dogovor o svim pitanjima u vezi sa funkcionisanjem trajektne linije, osnivanjem preduzeća za pružanje usluga vodenog saobraćaja na liniji Kamenari-Lepetane i upravljanjem tim preduzećem.

Zaključci Komisije adresirani su na Vladu Crne Gore, Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom i Opštinu Tivat.

Antena M

Komentariši