Leksikon izdajnika Crne Gore

piše: Jadranka Selhanović

Evo neko vrijeme širi se zanimljiva vijest. Prodaje se pošto je i kupljena. Brzo ćemo vidjet je li u pitanju živa istina ili kako se sad moderno kaže: fake news.

Naime, čulo se da je u toku priprema izrade novog leksikona. Sa imenima lica koja su svojim činjenjem, ili nečinjenjem, zaslužno dobila status izdajnika Crne Gore. Kako naglasiše, za njihove uloge i rabote, biće navedene samo glavne radnje izdaje. Sitnije se neće obrađivati.

Rekoše i da je sačinjen leksikonski obrazac. Da bude na istovjetan način obrađena svaka osoba. Priča se i da je bilo rasprave oko broja redaka u stupcu, potrebnih za obradu pojedine individue. I došlo se do zaključka da se, ipak, nekima, mora obezbijediti veći štampani prostor. Učinjeli su premnogo. A, ništa se ne može podvest pod sitnije. Sve krupno do krupnoga. Pa, koliko zauzme.

O tiražu je, vele, rano pričat. Uslovljen je brojem knjiga. Hoće li pratiti azbučni ili abecedni red, još se ne zna. Jedino je poznato ko će biti prvi. A, mora. Prva knjiga, prvo slovo.

Kako god odluče, abeceda ili azbuka, prvo mjesto mu je zagarantovano.

Antena M

Please follow and like us:
Pin Share

Related posts

Leave a Comment