Obraćanje Episkopa Borisa

Zbog Božje istine koju svjedočim, želim svima koji iskreno brinu o Crnogorskoj pravoslavnoj crkvi uputiti par riječi: “Znam djela tvoja; evo, otvorio sam vrata pred tobom koja niko ne može zatvoriti; jer malo snage imaš, a održao si moju riječ i nijesi se odrekao Imena moga.”(Otkrivenje sv. Jovana Bogoslova, 3.8).

Upravo se ne želim odreći hrišćanske ljubavi!Opraštam svakome ponaosob sve što je rekao i učinioovih dana protiv mene i nas koji želimo da stvaramo, podižemo i okupljamo.

Naša je sveta obaveza objediniti sve koji žele dobro svetoj Crnogorskoj crkvi! Žao mi je što – grešni i slabi – uvijek postavljamo sebe ispred svega i tako se udaljavamo od Hristosa.

Ovih dana sam čuo stotine misli kako bi trebalo riješiti probleme u CPC. Pravo da pričaju i predlažu rješenja uzimaju na sebe i oni koji nijesu uzeli Krst svoj i pošli za Gospodom. Oni ponajviše u najboljoj namjeri govore o mnogim stvarima s kojima nijesu dobro upoznati.  

Moja je sva nada u Božiju milost i volju naroda kome služim četvrt vijeka. Sve što sam činio i činim u Crnogorskoj pravoslavnoj crkvi vođeno je namjerom da budem samo ponizni sluga Gospoda našeg i prihvatim na svoja pleća teški teret svještenih obaveza. Ne pokreću me svjetovne želje ni predstave o privilegijama, nego isključivo snaga odluke da hodim putem s koga nikada neću odstupiti

To je moj Krsni put. Prihvatam ga kao najvišu dužnost, jer taj je put od Boga i naroda. On vodi tragom koji su obilježili sveti Petar Cetinjski, Vasilije Ostroški i sveti vladika naš Antonije Abramović. 

Svi smo saglasni da se u našoj Crkvi mora mijenjati mnogo stvari. Svi smo uvjereni da ih mi moramo promijeniti. Znamo da moramo ujediniti i sabrati sve kojima je najvažnije naše

zajedničko dobro. 

Ako bi mitropolit Mihailo donio razboritu odluku da se povuče s mjesta duhovnog poglavara CPC i tako omogući potrebno vrijeme da se izgradi što šira saglasnost oko rješavanja složenih problema u Crkvi, ja ne bih sada prihvatio da budem biran za novog duhovnog poglavara.

Naprotiv, zajedno sa svještenicima, vjernicima i prijateljima CPC, kao vladika bih uložio sve svoje naporena konsolidaciji i jačanju naše Crkve!

U končnom o Crnogorskoj pravoslavnoj crkvi odlučivaće Crnogorski pravoslavni vjernici kao kroz cijelu našu istoriju.

S radošću i ośećanjem svete obaveze prihvatiću sve što odluče svještenstvo i vjernici naše Crkve. Učiniću to onako kako je u jednoj poslanici kazao sv. PetarCetinjski: “Ja ostavljam da vi sudite. Ne može li ni tako, a ono neka sude Crnogorci, pak napokon ako ni to ne može biti, ja ću trpjet, pa što bude.”

Nek vazda blagoslov Gospodnji bude sa svima nama. Amin.

Please follow and like us:
Pin Share

Related posts

Leave a Comment