Pogrešnom poslovnom odlukom do velikog gubitka prihoda EPCG

Saldo prihoda od izvoza i troškova uvoza električne energije biće za Elektroprivredu nepovoljniji za 21 miliona eura, zbog pogrešne poslovne odluke da prodajom energije iz akumulacija u martu i aprilu 2022. akumulira sredstva koja će biti trošena za nabavku struje tokom perioda deficita. Ovo tim više što je izvoz u tom periodu izvršen uz kršenje zakonskih propisa.

UVODNE NAPOMENE

Elektroprivreda CG u svom energetskom portfoliju ima dvije akumulacione hidroelektrane koje predstavljaju moćan mehanizam upravljanja elektroenergetskm sistemom Crne Gore. Naime, akumulaciona jezera u zaleđu hidroelektrana Piva i Perućica predstavljaju akumulisanu energiju koju možemo upotrijebiti onda kada je to neophodno sa stanivišta obezbjeđivanja sigurnog i pouzdanog napajanja energijom domaćinstava i privrede.

S obzirom na to da je elektroenergetski bilans već dvije godine (ulaskom u sistem obnovljivih izvora energije, prije svega vjetroelektrana Možura i Krnovo, kao i gašenjem elektrolize u KAP-u) pozitivan, tj. proizvodimo više nego što trošimo, pojavljuje se višak energije koji se uz dobro upravljanje akumulacijama hidroelektrana, pogotovo u doba energetskih kriza, može vrlo dobro unovčiti.

Sistem upravljanja ovim elektranama nije jednostavan ali su menadžmenti EPCG 10-15 godina unazad dokazali da se ovim elektranama može upravljati tako da se uvijek ostvaruje pozitivna razlika u cijeni između izvoza i uvoza.

Izuzetak čine 2021. a potom i 2022. kada se uvezena energija plaćala po cijeni preko 30% većoj od cijene izvezene električne energije. 

Od proljeća prošle godine u sredstvima informisanja se povremeno javljaju komentari čitalaca u vezi sa nepoštovanjem plana korišćenja hidroakumulacija u Nikšiću i Pivi od strane Elektroprivrede, u prvom kvartalu prošle godine. Navodno, radilo se o davanju prednosti izvozu električne energije po visokim cijenama, nad nasušnom potrebom da se energija sačuva za korišćenje u ljetnjem, po pravilu sušnom periodu.

Kako su sada definitivno poznati podaci o korišćenju akumulacija u 2022. na mjesečnom nivou, nedvosmisleno se zaključuje da je u prvom kvartalu načinjen dosada nezabilježen propust u upravljanju ovom energijom, iz čega je proizašla višemilionska šteta za kompaniju. 

Prema podacima iz izvještaja, u akumulacijama Elektroprivrede na kraju februara (na početku marta) 2022. je bilo 212 GWh (miliona kWh) ili 31% više od planiranog, od čega kod HE „Perućica” 99,5 GWh tj. 103% više od plana, kod HE “Piva” planiranih 112,5 GWh.

Prema planu korišćenja akumulacija iz Elektroenergetskog bilansa Crne Gore za 2022. godinu, koji je Vlada donijela na osnovu Zakona o energetici, planirano je da na kraju marta 2022. sadržaj akumulacija Elektroprivrede bude 225 GWh, na kraju aprila 309 GWh.

Plan je urađen na osnovu istorijskih podataka pojave hidrologije na ovim prostorima i stanja akumulacija na kraju prethodne 2021. Planiran je kontinuirani porast sadržaja akumulacija u prvom polugodištu godine, radi pokrivanja neminovnih deficita električne energije ljeti.

ŠTA SE DESILO U MARTU I APRILU 2022. GODINE?

Da bi potpuno razumjeli krupnu grešku koja je u Elektroprivredi učinjena u upravljanju akumulacijama početkom 2022. potrebno je, prije svega, znati da se Energetski bilans koji krajem tekuće za narednu godinu donosi Vlada Crne Gore na osnovu Zakona o energetici, objavljuje u Službenom listu Crne Gore što upućuje na obaveznost postupanja.

Energetski bilans sadrži Bilans električne energije kojim se utvrđuju plan potrošnje električne energije, mogućnosti proizvodnje sa Planom korišćenja akumulacija hidroelektrana, uvoza električne energije, izvoz uključujući i tranzit električne energije.

Suprotno profesionalnim principima upravljanja hidrodroakumulacijama, dobroj poslovnoj praksi ali i suprotno odredbama Zakonom utvrđenog Energetskog bilansa tj. plana korišćenja akumulacija HE „Perućica” i HE “Piva”, Elektroprivreda je u martu izvozila električnu energiju u većim količinama smanjujući energetski sadržaj akumulacija u odnosu na početak mjeseca za 111 GWh. Izvoz električne energije nastavljen je i u aprilu i sadržaj akumulacija na kraju mjeseca ostaje na 15% ispod planiranog. 

U svim narednim mjesecima do oktobra, sadržaj akumulacija bio je mnogo manji od planiranog i nije se mogla izvršiti planirana proizvodnja iz akumulacija u nizu mjeseci.:

Na osnovu prethodno iznijetih podataka, i podataka koji su se mogli dobiti iz oglašavanja Elektroprivrede u vezi sa izvozom i uvozom, može se zaključiti da je tom periodu ukupno izvezeno više od 150 GWh električne energije.

LJETNJI POREMEĆAJI NA TRŽIŠTU ELEKTRIČNE ENERGIJE

U julu, avgustu i septembru došlo je na berzama, ali i u bilateralnim ugovorima kako pretežno posluje Elektroprivreda, do novog povećanja cijena u odnosu na prvo polugoište.

Istovremeno, zbog pretjeranog smanjenja energetskog sadržaja akumulacija, ostvaren je od juna do septembra veći uvoz, najmanje za količinu električne energije koja je prodata u prvom kvartalu iz akumulacija, podsjetimo oko 150 GWh. 

Postojale su razne informacije o cijenama u prvom kvartalu ali se čini realnom ona saopštena od ENERGIJE – BALKAN da su se marta 2022. godine na berzama električne energije u jugoistočnoj Evropi cijene kretale od 215,35 Eura/MWh u Bugarskoj do 244,29 Eura /MWh u Srbiji.

U računu negativnih efekata pražnjenja akumulacija u ovom razmatranju uzeću 220 Eura/MWh kao prosječnu cijenu izvoza u martu i aprilu.

Takođe, na osnovu podataka iz kvartalnih finansijskih i izvještaja o poslovanju Elektroprivrede za 2022. godinu, kao i informacija sa regionalnih berzi, zaključak ovog razmatranja baziraću na prosječnoj ponderisanoj cijeni uvoza u periodu jun-septembar od 360 Eura /MWh.

EPILOG – U KASI ELEKTROPRIVREDE PRIHOD MANJI OKO 21 MILION EURA OD MOGUĆEG

Iz navedenih podataka o stanju akumulacija i pretpostavki o cijenama uvoza i izvoza električne energije proizilazi da će saldo prihoda od izvoza i troškova uvoza biti za Elektroprivredu nepovoljniji za 21 milion Eura, zbog pogrešne poslovne odluke da proda električnu energiju iz akumulacija u martu i aprilu 2022. godine. 

Ovo tim više što je sve urađeno bitnim odstupanjem od Plana korišćenja akumulacija, dakle kršenjem odredbi Energetskog bilansa za 2022. godinu koji je Vlada utvrdila na osnovu 16 stav 5 Zakona o energetici.

Naravoučenije:

SIGURNIJA JE ENERGIJA IZ AKUMULACIJA, ONE ZATO POSTOJE I NE TRPE JURENJE REKORDA NA SVOJU ŠTETU!
piše: Branko Kotri

Antena M

Komentariši