Poziv Udruženja pravnika prijavljivanju kandidata za nagradu “Akademik Mijat Šuković”

Udruženje pravnika Crne Gore, na osnovu odluke Upravnog odbora Udruženja, pokrenulo je proceduru predlaganja kandidata za nagradu Udruženja –„Akademik Mijat Šuković”, koje se dodjeljuje jednom u pet godina za poseban doprinos istaknutim crnogorskim pravnicima za očuvanju crnogorske pravne baštine, razvoju pravne nauke, svijesti, etike i crnogorske pravne kulture.

Rok za dostavljanje prijedloga za kandidata Udruženju pravnika Crne Gore ističe 20-tog septembra tekuće godine.

Predlagači mogu biti crnogorska fizička ili pravna lica koja su dužna uz pisani prijedlog dostaviti biografiju kandidata, njegovu saglasnost za kandidaturu i obrazloženje prijedloga, koje mora sadržati naučna dostignuća i autorske radove kandidata u prethodnih pet godina

Upravni odbor Udruženja pravnika je za predsjednika Odbora za dodjelu nagrade imenovao akademika Zorana Rašovića, predsjednika Senata Udruženja – prethodnog dobitnika ove prestižne nagrade.

U odbor su imenovani i prof. dr  Branislav Radulović– predjsjednik UPCG, doc dr. Nikola Dožić, zamjenik glavnog urednika “Pravnog zbornika”, prof. dr Gordana Paović – Jeknić i Vidak latković, članvi UO UPCG. U ime porodice Šuković člano Odbora jeMarija Šuković.

Dosadašnji dobitnik nagrade „Akademik Mijat Šuković” pored akademika Zorana Rašovića (2018 godine) bio je dr Čedomir Bogićević (2007 godine), raniji sudija Vrhovnog suda i ranii Glavni i odgovorni urednik časopisa “Pravni Zbornik”.

Prijedlozi za kandidate za nagradu Udruženja – „Akademik Mijat Šuković” mogu se dostavljati Udruženju pravnika Crne Gore na adresu ul. Novaka Miloševa b.b. (stara zgrada SDK) – Podgorica ili neposredno preko kontak osobe – sekretara Udruženja Lidije Ljuljđuraj (kontak telefon  067451085)

Podgorica, 01.09.2023. godine

Generalni sekretarijat Udruženja

Please follow and like us:
Pin Share

Related posts

Leave a Comment