PRAVNI JADI MLADOG MARTINOVIĆA: Krčenje šume, tovarenje balvana i kršenje zakona

Martinović je trebalo da se prvo obrati Upravi za šume sa zahtjevom koliko drveća želi da posiječe. Procedura definiše da, nakon podnešenog zahtjeva, na teren izlazi inženjer koji izdaje dozvolu  koliko kubika smije da posječe. Onda slijedi označavanje drveća koja mogu da se posijeku. Prema dostupnim informacijama Martinović, inače pravnik po struci, nije se mnogo zamarao pravnim ”tehnikalijama” pa je  ilegalno, mimo svih propisa posjekao 1000 kubika drvne mase.

Aktuelni predsjednik Opštine Kolašin i visoki funkcioner Demokrata Vladimir Martinović, inače anemična politička figura na lokalnom, ali i državnom nivou, ovih dana je zavrijedio pažnju javnosti otvorenim kršenjem Zakona o sprječavanju korupcije. Da su Martinoviću draže fotelje od prava koje je studirao, pokazuje podatak da nije podnio ostavku na jednu od funkcija koje trenutno pokriva. Da li je Martinović sada poslanik ili predsjednik opštine, odlučiće nadležni organi. Ono što je jasno je da Martinovića zakoni mnogo ne interesuju a i ne obavezuju, pa čak ni oni za koje se njegova partija zdušno zalagala.

U Kolašinu, međutim, nijesu mnogo iznenađeni ponašanjem prvog čovjeka opštine. Kako tvrde dobro upućeni izvori, Martinoviću ovo nije prvi put da ne poštuje zakone države u kojoj obnaša čak dvije funkcije. Prema pouzdanim informacijama Portala Aktuelno, vatreno krštenje u testiranju pravnih normi i obaveznosti njihovog poštovanja Martinović je imao još 2016. godine i to – u šumi.

Istovremeni predsjednik Opštine i poslanik Vladimir Martinović poznatiji kao ”kolašinski balvan” zbog malverzacija sa drvnom masom: Prema dostupnim informacijama Martinović, inače pravnik po struci, nije se mnogo zamarao pravnim ”tehnikalijama” pa je  ilegalno, mimo svih propisa posjekao 1000 kubika drvne mase i vjerovatno je prodao i pored zakonske zabrane

On je, zajedno sa svojim rođacima (imena poznata redakciji) 2016. godine bio umiješan u malverzacije sa drvnom građom pri tom napraviviši nekoliko teških kršenja propisa, što ih je dovelo na granicu krivične odgovornosti.

Kako tvrdi naš izvor, Martinović je sa dva rođaka, iz šume u Barama Kraljskim na Komovima bespravno posjekao oko 1000 kubika bruto, odnosno 810 m3 neto drvne mase. To jeste privatna šuma, ali da bi se šuma sjekla mora da se ispuni niz striktnih propisa što Vladimir Maritnović nije učinio.

Naime,  Martinović je trebalo da se prvo obrati Upravi za šume sa zahtjevom koliko drveća želi da posiječe. Procedura definiše da, nakon podnešenog zahtjeva, na teren izlazi inženjer koji izdaje dozvolu  koliko kubika smije da posječe. Onda slijedi označavanje drveća koja mogu da se posijeku. Prema dostupnim informacijama Martinović, inače pravnik po struci, nije se mnogo zamarao pravnim ”tehnikalijama” pa je  ilegalno, mimo svih propisa posjekao 1000 kubika drvne mase.

Kad je već ošegao stabla po svom nahođenju i mimo pravila, Martinović je zaobišao još jednu proceduru – da pozove nadležnog šumara i da priloži dokaz da je posjekao drva koja je inženjer označio, i to se zove ”prijem”. Jer bez “'prijema” Martinović nije mogao da dobije ni ”otpremnicu” – papir koji je dokaz da je ispoštovana kompletna procedura na osnovu kojega može da se vrši transport drvne mase, u slučaju da ga prilikom transporta zaustavi policija to je dokaz da je šuma posječena legalno.

Što si učinio sa balvanima Martinoviću?

Martinović i njegovi rođaci preskočili su pravne “prepreke” i ne samo to – da je šuma posječena legalno, za sve to je morao da plaća takse, što je takođe izbjegao.

Bez obzira što nije ispoštovan nijedan segment zakonske procedure, Martinović &Co posjekli su 1000 m3 šume,  izvezli je iz bez prijema i lagerisali pored regionalnog puta u Barama Kraljskim.

Ali tu priči o sječi šume i kršenju zakona sadašnjeg predsjednika Opštine nije kraj.

Šumar iz Uprave za šume, radeći svoj posao, konstatuje da je u pitanju nezakonito posječena šuma i država je zaplijenila tu drvnu masu na lageru oko 1000 kubika.

Na lice mjesta izlazi nadležna  inspekcija koja nalaže da se drvna masa zbog blizine šume i opasnosti da se namnože fitopatogeni organizmi, dislocira da se ne bi zarazila šuma. Tada je inspekcija naložila da se u saradnji sa Upravom za šume Crne Gore, područna jedinica Kolašin, pomenuta drvna masa dislocira na bezbjedno mjesto.

Međutim, Vladimir Martinović i rođaci se obraćaju  Upravi za šume, da im se izda rješenje i izvrši otprema drvnih sortimenata. Uprava za šume Crne Gore odbija taj zahtjev i nalaže da se građa samo dislocira na drugu lokaciju, uz striktnu napomenu da se ne prodaje niti koristi u bilo koje komercijalne svrhe. Nakon toga Martinović i rođaci svojevoljno, bez znanja Uprave za šume počinju da odvoze zaplijenjenu građu sa lagera što je konstatovao šumar koji ih je upozorio da to obustave. Ali oni nijesu poslušali i kompletnu građu su odvezli, a da niko ne zna ni gdje ni kako i sve to bez ijednog jedinog papira i dozvole!?

Nadležni iz Uprave za šume Kolašin šalje dopis 20. aprila 2017. godine Upravi za inspekcijske poslove, odsjek za inspekciju šumarstva, lovstva i zaštite bilja, glavnom inspektoru Aliji Braliću i upozorava na sve što je urađeno, ali niko nije reagovao.

Postoje naznake da su Martinović i rođaci preko veza u Upravi za inspekcijske poslove izdejstvovali da budu kažnjeni sa po 300 eura za izazivanje požara, a ne za ovaj mnogo teži prekršaj. Izvor Portala Aktuelno kaže da je to ekvivalentno slučaju kada “neko u vožnji pod jakim dejstvom alkohola izazove saobraćajnu nesreću, pa uhvati vezu da ga kazne samo zato što nije vezao pojas”.

Očigledno da pravnika i poslanika, predsjednika Opštine u prekršaju, Vladimira Martinovića procedure mnogo ne opterećuju i ne obavezuju – krči šumu i krši zakone po svom nahođenju, iz dvije fotelje.

Aktuelno

Please follow and like us:
Pin Share

Related posts

Leave a Comment