Radulović: Sprečavanje ili onemogućavanje dijaspore da glasa je posao za tužilaštvo

Advokat Veselin Radulović kazao je da aktivnostima vlasti da spriječe ili onemoguće dijasporu da ostvari Ustavom garantovano pravo glasa treba da se pozabavi državno tužilaštvo tim prije što je riječ organizovanim aktivnostima.

“Sva lica koja su upisana u birački spisak imaju pravo glasa”

„Sva lica koja su upisana u birački spisak imaju pravo glasa. Njima se mora omogućiti da to pravo ostvare ako to žele. Svaka radnja koja bi bila upućena na sprečavanje ili onemogućavanje bilo kojeg lica da glasa na izborima predstavlja krivično djelo. Mislim da nije dobro da postoje, a evidentno je da postoje takvi pritisci i pokušaji da se neko odvrati od pokušaja da glasa i ostvari svoje biračko parvo”, kazao je Radulović u jutarnjem programu televizije 7.

Kako dodaje, to je posao za državno tužilaštvo. 

“Posebno ako je to nešto što bi se moglo tumačiti kao organizovani vid neke akcije da se bilo ko spriječi da ostvari to svoje pravo koje ima i po Ustavu i po biračkom spisku. Pravo glasa je jedno od osnovnih ljudskih prava i ono se ne smije ljudima uskraćivati“, dodao je Radulović.

Upitan da li je pravno ispravan i utemeljen stav predsjednice Skupštine da parlament može da nastavi da radi i nakon što je raspušten Radulović je rekao da se tu ne može praviti analogija s Vladom i da Skupština koja raspuštena nema pravo da zasijeda i donosi odluke.

„To nije tačno sa pravnog aspekta i to nije dobar pristup. Skupština je raspuštena i ja tu nemam dilemu. Skupština je raspuštena, ne može da zasijeda, ne može da donosi odluke. Ne može se tu praviti paralela sa situacijom kakva je sa Vladom koja je u tehničkom mandatu jer Ustav sadrži jednu eksplicitnu odredbu kada je u pitanju prestanak mandata Vlade”, pojašnjava Radulović.

Ustav, kako kaže, propisuje da u slučaju prestanka mandata Vlade ta Vlada nastavlja sa radom do izbora nove. 

“Vi nemate to kada je u pitanju Skupština i to je potpuno logično i rekao bih opravdano. Jer, recimo odmah nakon raspuštanja Skupštine već sljedećeg dana obaveza je takođe po Ustavu predsjednika da raspiše parlamentarne izbore i on je to uradio. Zašto ovo govorim? Zato što Skupština ne može doći u situaciju da tako dugo u tom takozvanom tehničkom mandatu ili kako god već zvali funkcioniše kao što je slučaj s vladom. Vi imate raspisane izbore odnosno obavezu predsjednika koju je on ispoštovao da raspiše narednog dana izbore. Izbori će biti održani i sasvim je prirodno da mi uskoro dobijemo novi parliament”, poručio je Radulović. 

Pozivanje predsjednice Skupštine i drugih nekih političara da oni mogu raditi i dalje u punom kapacitetu sa obrazloženjem da im to dozvoljava Zakon o izboru odbornika i poslanika, kako napominje Radulović, nije tačno i nije pravno utemeljeno.

“Dakle, tačno je da taj zakon propisuje da mandat poslanicima traje do izbora novih, ali to se prije svega odnosi na one situacije kada imamo redovne izbore, kad se nakon četiri godine ide na izbore, konstituiše se nova skupština. U ovom slučaju radi se o jednoj vanrednoj situaciji, o raspuštanju Skupštine prije isteka mandata, o prestanku rada Skupštine prije isteka roka od četiri godine. Nemam tu dilemu – raspuštena Skupština ne može da zasijeda i ne može da donosi odluke“, kazao je Radulović.

Analitika

Related posts

Leave a Comment