Venecijanska komisija traži dodatni rad na Zakonu o Sudskom savjetu i sudstvu

Venecijanska komisija usvojila je naknadno mišljenje o nacrtu izmjena i dopuna Zakona o Sudskom savjetu i sudijama, kojim nije u potpunosti zadovoljna.

Na predlog Ministarstva pravde, na zasjedanju u Veneciji prethodnog vikenda usvojeno je novo mišljenje ovog pravnog tijela, u koje je naš list imao uvid.

Venecijanska komisija je istakla da je ispoštovano nekoliko preporuka mišljenja iz decembra prošle godine, između ostalog djelimičnu reviziju kriterijuma ocjenjivanja i disciplinskih sankcija i druga tehnička poboljšanja.

Međutim, istiću da su ostale preporuke ispoštovane samo djelimično. Posebno bi se, ističu iz VK, moglo imati koristi od daljeg pregleda i promišljanja kriterijuma za ocjenjivanje i disciplinskih sankcija kako bi se u potpunosti uskladili sa nalazima iz mišljenja iz decembra 2022. Štoviše, potrebni su dodatni napori da se osigura jasno razdvajanje između disciplinskih i etičkih oblasti nadležnosti.

Ostale preporuke nijesu ispoštovane i ostaju na snazi, ističu iz VK. Venecijanska komisija posebno je ponovila niz preporuka, prvo da se obezbijedi da se radna prava sudija, kao što je pravo na adekvatnu platu ili starosna granica za odlazak u penziju, regulišu zakonom.

Potom, i da se smanji primjenjivost izuzetnih mehanizama protiv ,,ćorsokaka“, kao što je izbor vršioca dužnosti predsednika Vrhovnog suda (ili bilo kog suda) na jednako izuzetne događaje, kako bi se izbjeglo pretvaranje izuzetka u pravilo. Potom, da se utvrdi kriterijum odgovarajuće i prilagođene ocjene za sudije Vrhovnog suda; i predvidi da su za pokretanje disciplinskog postupka nadležni samo članovi Sudskog savjeta.

Venecijanska komisija je istakla da ostaje na raspolaganju crnogorskim vlastima za dalju pomoć po ovom pitanju.

Pobjeda

Komentariši