Bivši predsjednik Ustavnog suda Kosova: Ovo što je predviđeno za SPC nema nigdje u Evropi

Bivši predsjednik Ustavnog suda Kosova Enver Hasani izjavio je da evropski prijedlog ne reguliše status Srpske pravoslavne crkve kao u državama bivše Jugoslavije, niti se takvo rješenje može naći igdje u Evropi.

Član 7, drugi stav evropskog plana, koji je objavila EU, znači da će strane ozvaničiti status Srpske pravoslavne crkve na Kosovu i obezbijediti visok stepen zaštite srpskog vjerskog i kulturnog nasljeđa, u skladu sa postojećim evropskim modelima.

“Drugi stav člana 7. Sporazuma govori o dva pitanja, o Srpskoj pravoslavnoj crkvi na Kosovu io srpskoj vjerskoj i kulturnoj baštini. Što se prvog tiče, ne može biti drugih standarda osim onih koje su koristile države nastale na prostoru bivše Jugoslavije, u kojima je Srpska pravoslavna crkva djelovala kroz vjekove. U Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori i Hrvatskoj postoje bilateralni sporazumi između tih država i Srpske pravoslavne crkve, koji regulišu međusobne odnose“, kazao je Hasani za portal gazetaexpress.com.

Dodao je da su u nekim slučajevima ti sporazumi ratifikovani u nacionalnim parlamentima.

“Cilj ovih sporazuma bio je da se reguliše uloga i položaj Srpske pravoslavne crkve u nacionalnom pravno-ustavnom poretku, gdje se Crkvi garantuje puna nezavisnost i autonomija od svakog miješanja u njenu organizaciju i unutrašnje stvariferi, ali da prema držanuskih ima i gragra krivične nadležnosti u slučajevima povreda zakona. Dakle, došlo je do prilagođavanja odnosa države prema srpskoj crkvi“, rekao je Hasani.

Po njemu upotreba riječi „formalizacija“, znači da se smatra da se SPC ponaša kao da djeluje na teritoriji Srbije.

“To jasno daje do znanja da, čak ni u bilo kakvom eventualnom aranžmanu u vezi sa ulogom i položajem SPC na Kosovu, to neće biti usklađivanje odnosa između države Kosovo i SPC, kao što su to imale Bosna i Hercegovina, Crna Gora i Hrvatska, već će to biti pravni akt između Kosova i Srbije kojim se prihvata da Srpska crkva na Kosovu djeluje isto kao iu Republici Srbiji, bez ikakvih ograničenja. Ne vjerujem da se ovaj standard nalazi igdje u Evropi“, rekao je on.

Hasani je dodao da je očuvanje srpske vjerske i kulturne baštine u skladu sa evropskim standardima i da se bez problema može prihvatiti kao formulacija.

N1

Komentariši